Zapisać marzenia
Blog literacki Marka Adama Grabowskiego

Do czytania: Czwarta antologia Stajni Literackiej SPP

Title: Do czytania: Czwarta antologia Stajni Literackiej SPP
Series:
Published by: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa
Release Date: 2023
Contributors: Piotr Müldner-Nieckowski [Redakcja, projekt graficzny, typografia, skład, recenzje wydawniczne, wstęp],
Genre:
Pages: 160
ISBN13: 978-83-965523-2-7

Nowa antologia naszej Stajni
To antologia czwarta. Powstała w 2023 r. jako dokumentacja Stajni Literackiej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (OW SPP), istniejącej w ramach Warszawskiej Szkoły Pisania (WSP). Jesteśmy w sztuce całkowicie niezależni, wolni od zakazów, nakazów, narzutów, pęt artystycznych, ideowych czy politycznych z wyjątkiem tych ograniczeń, które wynikają ze zwykłej przyzwoitości i dekalogu. Każdy autor reprezentuje siebie.

Autorzy bowiem osobiście dostarczyli prace, które uznali za godne druku w tej publikacji. Stworzyliśmy w ten sposób wspólny tomik siłami społecznymi, bez żadnej pomocy finansowej, bez dotacji. Nikt tych utworów nie cenzurował, ale niżej podpisany ośmielił się przeprowadzić redakcję.
Do druku nie zatwierdziliśmy tylko tych propozycji, które krańcowo nie nadawały się do upublicznienia ze względów językowych, etycznych i (albo) prawnych, ale także gatunkowych; nie uwzględniliśmy więc publikacji naukowych, dziennikarskich ani wspomnieniowo-historycznych, ale już teksty pieśni, piosenek, kolęd albo choćby gadanek dziecięcych czy satyr uznaliśmy za godne ogłoszenia. Układ alfabetyczny powoduje, że nikt nie jest wyróżniony. Raduje fakt, że wśród zamieszczonych tu prac jest kilkanaście naprawdę świetnych, po których przeczytaniu ręce same składają się do oklasków.

Minęło jedenaście lat od założenia w 2012 r. Warszawskiej Szkoły Pisania przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (OW SPP).
Odbyło się równo 100 spotkań warsztatowych głównych i kilkanaście pokazowych, a także mnóstwo indywidualnych konsultacji kolegów ze Stajni z niżej podpisanym i innymi pisarzami zawodowymi z SPP. Pragnęli zasięgnąć konkretnych rad co do treści i stylu swoich tekstów, sposobu ujmowania zagadnień literackich czy promowania własnej twórczości, a także poprawności językowej i edytorskiej.

Grupa ongiś przyjęła nazwę „Stajnia Literacka SPP” i co miesiąc jako stado niekoniecznie źrebiąt, bo także całkiem wybieganych rumaków, spotyka się w zabytkowej sali na pierwszym piętrze Domu Literatury w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 87/89. Jest to zespół dość liczny, ponaddwustuosobowy. Spotkania w mniejszych grupach odbywają się w lokalu biurowym SPP, w Bibliotece Domu Literatury lub lokalu na parterze (wejście
od ul. Senatorskiej), a w miesiącach ciepłych w różnych miejscach na Starym Mieście i nawet gdzieś w Polsce. Zdarzają się wspólne prezentacje w miasteczkach i na wsi. Na nasze imprezy duże (zawsze w ostatni wtorek miesiąca) coraz częściej przychodzą znani pisarze, kulturo- i literaturoznawcy, dziennikarze i osoby, które nie zawsze się przedstawiają, ale wytrwale słuchają naszych rozmów. Jedni chcą się raczyć dyskursem artystycznym, inni nawet włączać do niego i wcale nierzadko zasięgać opinii o własnych książkach i projektach.

Nasza Szkoła w 2017 roku została nominowana do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej – co podkreślono w werdykcie – nie tylko dzięki poziomowi
merytorycznemu, ale także dlatego, że nie stawiamy uczestnikom żadnych wymagań organizacyjnych, ideowych ani finansowych. Wystarczy przyjść, zarejestrować się z nazwiskiem i adresem poczty elektronicznej, uważnie słuchać wykładów i brać udział w dyskusjach, prezentując przy tym swoje dzieła. Swoboda wypowiedzi na spotkaniach sprzyja ośmielaniu się tych, którzy nie są siebie pewni, nie wiedzą, czy mogą się publicznie ujawniać ze swoimi próbami. Wszyscy pilnują zasady, że obowiązuje nas wzajemna dyskrecja, ale kiedy jakiś utwór zostanie uznany za gotowy, dojrzały, to bańka pęka i robimy wiele, aby dowiedziała się o nim i jego autorze jak najszersza grupa ludzi z zewnątrz. Osobom, które się przełamały i zaczęły donośnie głosić swoje poglądy artystyczne, wyszło to na dobre, wbrew obawom okazały się ważną i pożądaną opiniotwórczą częścią środowiska. Powstały też grupy przyjaciół, które wspierają się nie tylko w zakresie twórczości.

Poprzednie tomiki, a były to Coraz lepiej (2012), Co jest pisane (2016) i Piszemy (2019), przedstawiają we wstępach naszą historię, jej skomplikowane zaplecze. Warto dziś podkreślić, że Stajnia wydała realny plon w postaci grona dwudziestu kilku osób przyjętych do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. To spora liczba, zważywszy na to, że przejście przez sito Komisji Kwalifikacyjnej i uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Głównego nie jest łatwe.

Serdecznej lektury!

prof. dr hab. Piotr Müldner‑Nieckowski
opiekun Stajni Literackiej SPP
wiceprezes OW i wiceprezes ZG SPP